Kapitel 4: I digitaliseringens fotspår

Våra finansiella institutioner har funnits i flera hundra år och står som garanter för både ekonomisk stabilitet och utveckling. Men förändring lurar runt hörnet. Den pågående digitaliseringen av ekonomins grundfundament skapar en maktförskjutning av en dignitet som vi inte sett tidigare, bort från banker och finansiella aktörer mot demokratisering och en friare marknad. Runt hörnet … Läs vidare Kapitel 4: I digitaliseringens fotspår