Kapitel 4: I digitaliseringens fotspår

Våra finansiella institutioner har funnits i flera hundra år och står som garanter för både ekonomisk stabilitet och utveckling. Men förändring lurar runt hörnet. Den pågående digitaliseringen av ekonomins grundfundament skapar en maktförskjutning av en dignitet som vi inte sett tidigare, bort från banker och finansiella aktörer mot demokratisering och en friare marknad. Runt hörnet … Läs vidare Kapitel 4: I digitaliseringens fotspår

Prolog: Det blåser upp till perfekt storm.

”The Times They Are A-Changin’”, Bob Dylans album från 1964. Förmågan till anpassning i en hög förändringstakt har historiskt varit avgörande för individers och arters överlevnad och utveckling. Just nu är komplexiteten och förändringstakten för människan den sannolikt högsta vi någonsin upplevt. Det blåser upp till storm. Huruvida vi greppar omfattningen av detta är därmed … Läs vidare Prolog: Det blåser upp till perfekt storm.